VIỆC SỬ DỤNG COOKIE, TÍN HIỆU WEB VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI

Sửa đổi lần gần đây nhất: 19/09/2021

Đầu tiên và trên hết, chúng tôi KHÔNG bán thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, bọ web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình. Bất kỳ thông tin hay dữ liệu cá nhân nào được thu thập bởi các công nghệ này chỉ được chúng tôi hay nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi sử dụng và bạn luôn còn toàn quyền kiểm soát công nghệ nào được dùng trên các thiết bị của bạn bằng cách truy cập Cài đặt quản lý của chúng tôi để chuyển đổi ‘bật’ hay ‘tắt’.

Bạn đang nắm quyền kiểm soát

Ngoài những công nghệ được xem là “thiết yếu” (chi tiết ở bên dưới), nếu không chấp nhận các công nghệ này theo dõi việc bạn truy cập hoặc sử dụng các trang, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc dịch vụ nhắn tin của chúng tôi, bạn có thể truy cập Quản lý Cài đặt và cũng có thể chọn bất kỳ tùy chọn bổ sung nào được mô tả bên dưới.

Cookie, tín hiệu web và những công nghệ tương đương là gì

Những công nghệ này về cơ bản là những tập tin dữ liệu nhỏ được đặt trong máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn (gọi chung là "thiết bị") cho phép chúng tôi ghi lại các thông tin khi bạn truy cập hoặc tương tác với các website, dịch vụ, ứng dụng, tin nhắn và công cụ khác của chúng tôi. Mặc dù những công nghệ này thường được gọi chung là "Cookie", nhưng từng công nghệ hoạt động hơi khác nhau một chút và sẽ được giải thích sâu hơn bên dưới:

Cookie: Cookie là những tập tin văn bản nhỏ (thường được mã hóa) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một website hoặc xem một tin nhắn. Các cookie cho phép một website nhận dạng một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Có một số loại cookie:
Cookie phiên sẽ hết hạn vào lúc kết thúc phiên trình duyệt của bạn và cho phép chúng tôi liên kết các hoạt động của bạn trong suốt phiên trình duyệt cụ thể đó.
Cookie dài hạn được lưu trữ trên thiết bị của bạn ở giữa các phiên trình duyệt, cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn hoặc thao tác của bạn trên nhiều trang.
Cookie của bên thứ nhất là những cookie được đặt bởi một website mà người dùng đang truy cập tại một thời điểm để duy trì lâu dài các cài đặt của bạn (ví dụ như khi đang ở trong trang của chúng tôi).
Cookie của bên thứ ba được bố trí trong trình duyệt bởi một website hoặc miền mà không phải website hay miền bạn đang truy cập. Nếu một người dùng truy cập một website và một đối tượng khác đặt một cookie thông qua website đó thì đây sẽ là cookie của bên thứ ba.
Cookie được dùng cho vô số mục đích trên website của chúng tôi. Ví dụ như, chúng tôi dùng cookie để lưu thông tin mà cho phép chúng tôi hiển thị trang của mình trong ngôn ngữ bản địa của bạn hay giá cả trong tiền tệ quốc gia của bạn. Chúng tôi cũng dùng cookie để chuyển dữ liệu đến máy chủ khi bạn truy cập, giữ nguyên trạng thái đăng nhập của bạn vào tài khoản trong lúc bạn truy cập hay duy trì các tùy chọn trang bạn chọn. Việc ngăn chặn trình duyệt của bạn chấp nhận các cookie bên thứ nhất sẽ ngăn chặn việc bố trí một số cookie được phân loại là "Thiết yếu".

Bọ Web: Một bọ web (còn được gọi là “pixel theo dõi” hay “thẻ ảnh”) là một tập tin nhỏ (đa số là một tập tin trong suốt, 1x1 GIF) mà được tải trên các trang web của bạn. Các pixel này có thể hoạt động tương thích với cookie để thu thập thông tin về truy cập của bạn, trình duyệt web/thiết bị của bạn, hoạt động duyệt hay hành vi tại chỗ và cung cấp thông tin đó cho nhà cung cấp dịch vụ. Pixel rất thường được dùng để thu thập số liệu truy cập ẩn danh (các truy cập trang, lượt nhấp nút, hoàn tất đơn hàng) được dùng để phân tích hiệu suất trang của bạn.

Các tập lệnh: Một tập lệnh là một phần nhỏ của mã website được bố trí trên các website của chúng tôi để tăng sức mạnh cho các công cụ dịch vụ khách hàng như trò chuyện trực tuyến, cho phép vận hành các video hướng dẫn trong phần trợ giúp hay cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm tương tác cho khách truy cập. Chúng cũng được dùng để thu thập dữ liệu mà chúng tôi sử dụng cho phân tích website hay để cung cấp dữ liệu về tính hiệu quả trong quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng công nghệ nào và vì sao Cookie, bọ web và các công nghệ tương tự của chúng tôi phục vụ vô số mục đích, nhưng thông thường chúng (1) cần thiết hay thiết yếu cho sự hoạt động các trang, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hay gửi tin nhắn của chúng tôi, (2) giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất hay cung cấp cho bạn thêm chức năng tương đương , (3) giúp chúng tôi mang đến quảng cáo có liên quan và đúng đối tượng, hay (4) cho phép chúng tôi mang đến các công cụ hỗ trợ mà bạn sử dụng để tương tác và các nhân viên hỗ trợ của chúng tôi:

Cần thiết tuyệt đối hoặc thiết yếu: Các cookie, bọ web và công nghệ tương đương "cần thiết tuyệt đối'"hoặc “thiết yếu”; cho phép bạn di chuyển khắp website và sử dụng các tính năng thiết yếu chẳng hạn như khu vực bảo mật và giỏ mua sắm. Không có những công nghệ này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Vui lòng lưu ý rằng những công nghệ này không thu thập bất kỳ thông tin nào về bạn có thể được sử dụng để tiếp thị hoặc ghi nhớ những nơi mà bạn đã ghé qua trên internet. Chấp nhận các công nghệ này là một điều kiện sử dụng các trang, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, do đó nếu bạn dùng các công cụ có thể ngăn chặn việc tải các công nghệ này, chúng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng của bạn hoặc mức độ bảo mật bên trong sẽ thể hiện như thế nào trong quá trình truy cập của bạn.

Hiệu suất: Các công nghệ hiệu suất có thể kèm theo các cookie bên thứ nhất hay thứ ba, bọ web/pixel và tập lệnh được bố trí để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website (các trang bạn truy cập, liệu bạn có gặp phải sự cố nào, thời gian tải). Những cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng bạn và chỉ được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện cách thức website của mình hoạt động, hiểu những gì người dùng quan tâm và đo lường tính hiệu quả của nội dung của chúng tôi bằng cách cung cấp số liệu thống kê và dữ liệu ẩn danh về cách website của chúng tôi được sử dụng.

Quảng cáo: Công nghệ quảng cáo có thể kèm theo các cookie bên thứ nhất hay thứ ba, bọ web/pixel và tập lệnh được bố trí để thu thập thông tin về tính hiệu quả của nỗ lực tiếp thị của chúng tôi, mang đến nội dung được cá nhân hóa hay để tạo dữ liệu mà cho phép mang đến quảng cáo có liên quan đến sở thích nhất định của bạn trên các trang của chúng tôi, cũng như các website của bên thứ ba. Chúng tôi cũng tận dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp những chức năng tương tự, điều này có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi cũng có thể đặt các cookie, bọ web và công nghệ tương đương trên thiết bị của bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi (cookie bên thứ nhất và bên thứ ba). Chúng cũng có thể thu thập thông tin giúp họ xác định thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc các yếu tố định danh duy nhất hoặc yếu tố định danh thiết bị khác.

Hỗ trợ: Các công nghệ hỗ trợ có thể kèm theo các cookie bên thứ nhất hay thứ ba, bọ web / pixel và các tập lệch được bố trí để cung cấp công cụ cho bạn tương tác với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Công nghệ này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ trò chuyện, thu thập phản hồi khách hàng hay công cụ khác được dùng để hỗ trợ khách truy cập của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập cho mục đích này sẽ không được sử dụng cho mục đích tiếp thị hay quảng cáo.

Cách quản lý, kiểm soát và xóa những công nghệ này

Bạn có thể quản lý những cookie, tín hiệu web và công nghệ tương tự nhất định mà chúng tôi đặt bằng cách truy cập bảng điều khiển Quản lý các tùy chọn cài đặt của chúng tôi. Bạn cũng có thể truy cập liên kết "Tùy chọn quảng cáo" của chúng tôi trong phần chân trang trên các trang web của chúng tôi.
Bạn có thể chặn các cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một vài cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các cookie (bao gồm cả cookie thiết yếu), việc này có thể sẽ giới hạn bạn sử dụng những một số tính năng hoặc chức năng trên website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn điều chỉnh tùy chọn cài đặt trình duyệt của mình để trình duyệt từ chối cookie, thì hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie ngay khi bạn truy cập trang của chúng tôi. Xin lưu ý rằng như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi hiện không thay đổi phương thức hoạt động của mình khi nhận được tín hiệu "Không theo dõi" từ trình duyệt của khách truy cập.
Các trình duyệt internet cho phép bạn thay đổi các cài đặt cookie của mình. Những cài đặt này thường được tìm thấy trong menu 'tùy chọn' hoặc 'ưu tiên' của trình duyệt internet của bạn. Để hiểu các cài đặt này, các liên kết sau đây có thể hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn 'Trợ giúp' trong trình duyệt internet của mình để biết thêm chi tiết.
Các tùy chọn cài đặt về cookie trong Internet Explorer
Các tùy chọn cài đặt về cookie trong Firefox
Các tùy chọn cài đặt về cookie trong Chrome
Các tùy chọn cài đặt về cookie trong Safari
Nếu bạn muốn rút sự chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào, bạn sẽ cần phải xóa các cookie bằng các cài đặt trình duyệt internet của mình. Thông tin chi tiết về cookie Thông tin hữu ích về cookie, bao gồm thông tin về việc xóa hoặc chặn cookie, có thể được tìm thấy tại: https://www.allaboutcookies.org Phần hướng dẫn về quảng cáo hành vi và bảo mật trực tuyến đã được ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến giới thiệu và có thể được tìm thấy tại: https://www.youronlinechoices.com

Hướng dẫn về cookie của Văn phòng Ủy ban Thông tin Anh (ICO) có thể được tìm thấy trên website ICO: https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trong chính sách này sẽ cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về những công nghệ mà chúng tôi sử dụng cũng như mục đích khi sử dụng những công nghệ này, nhưng nếu bạn có thêm bất kỳ thắc mắc nào hoặc yêu cầu thêm thông tin bổ trợ bất kỳ, vui lòng xem qua Chính sách quyền riêng tư, và Trung tâm tin cậy hoặc liên hệ với chúng tôi tại [email protected]